Phương thức vận chuyển

- Người bán thực hiện giao Sản phẩm đến địa chỉ nhận hàng theo yêu cẩu của Người mua
- Người bán sẽ thông báo cho Người mua thời điểm giao hàng ước tính nhưng trong phạm vi pháp luật cho phép. Người bán sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, chi phí, thiệt hại hoặc cước phí phát sinh từ việc giao hàng trễ do các nguyên nhân khách quan như thời tiết, cháy nổ… và các trường hợp bất khả kháng.
- Khi Sản phẩm được giao đến, Người mua kiểm tra và ký nhận với bên vận chuyển. Nếu Sản phẩm có lỗi kỹ thuật, khiếm khuyết hoặc hư hỏng, Người mua vui lòng liên hệ với người bán.
- Tại một số địa chỉ mà đơn vị vận chuyển không thể giao hàng, Người mua sẽ thông báo tới Quý khách theo thông tin liên lạc khách hàng cung cấp, để xác nhận về việc hủy đơn hàng hoặc giao đơn hàng đến địa chỉ khác thay thế.
- Trường hợp Người mua không sẵn sàng để nhận hàng hoặc thanh toán, Người mua có thể báo lại cho nhân viên giao hàng để sắp xếp giao thời gian khác hoặc đến bưu cục để nhận hàng.
- Viettrader.vn và Người bán từ chối chịu trách nhiệm cho tất cả các rủi ro đối với Sản phẩm đã được giao thành công, ngoại trừ giao hàng chậm do vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng.