Agroviet 2020

Get Inspired • Stay Connected • Have Fun

Event registration is closed.

Hội chợ Agroviet 2020  là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng của ngành Nông nghiệp nhằm tạo cơ hội cho các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân quảng bá thương hiệu sản phẩm, giới thiệu những thành tựu đạt được về khoa học kỹ thuật; máy móc công nghệ; vật tư thiết bị; những sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng cao đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm có uy tín.

Đây cũng là dịp để các đơn vị mở rộng hợp tác, đầu tư, liên doanh liên kết thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm nông lâm thủy sản của Việt Nam khi tham gia thị trường trong và ngoài nước. Trong khuôn khổ Hội chợ Agroviet 2020 còn tổ chức các hội thảo chuyên đề; Triển lãm chuyên đề máy móc, thiết bị, vật tư, nông nghiệp; chương trình giao thương trực tiếp giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước; giới thiệu đặc sản của các vùng miền.

Ban tổ chức Hội chợ Agroviet 2020 trân trọng mời các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đăng ký tham gia Hội chợ.

Date & Time
Friday

September 25, 2020

Start - 3:00 PM Tuesday

September 29, 2020

End - 1:00 AM Asia/Saigon
Location

Khu Hội chợ triển lãm, Giao dịch kinh tế và Thương mại

489 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy
Hà Nội
Vietnam
--Khu Hội chợ triển lãm, Giao dịch kinh tế và Thương mại --
Get the direction
Organizer

Agritrade

--Agritrade--
SHARE

Find out what people see and say about this event, and join the conversation.

Hashtag: #Agroviet